Alstad Förvaltning AB

Förvaltar bostäder sedan 1974

Lång och gedigen erfarenhet – din trygghet!

Vi förvärvade vår första hyresfastighet, Hedvägen 32 i Trelleborg redan år 1975. Denna fastighet har vi fortfarande kvar efter 42 år.

 

Sedan dess har fler fastigheter tillkommit – vårt bestånd, inklusive våra dotterbolag Söderslättshem och KI Fastigheter, består idag av ca 140 lägenheter och lokaler fördelade på tre orter i Trelleborgs kommun.

 

I koncernen ingår moderbolaget Alstad Förvaltning AB och dess dotterbolag Söderslättshem och KI Fastigheter. Klicka på företagsnamnet för att besöka respektive hemsida.

 

Vi är långsiktiga fastighetsförvaltare, vilket innebär att våra hyresgäster kan känna trygghet i sitt boende. Till detta bidrar vår gedigna erfarenhet av fastighetsförvaltning, som vi tillägnat oss under alla
dessa år.

 

Alstad Förvaltning AB är måna om sina hyresgäster och vi arbetar för en personligare kontakt och boendetrygghet.

 

Välkommen du också!

Bo Nilsson ansvarar för förvaltningen och ekonomin.

 

Telefon: 040- 48 50 12 eller 48 50 63

Mobil: 070- 20 35 822

 

Besöksadress till kontoret (efter överenskommelse)

Landsvägen 1443, Alstad.

 

Uppstår akut fara ring alltid 112!

Vårt huvudkontor i Alstad

Kontaktinformation

Tel.:  040 - 48 50 12

E-post:  info@alstadf.se

Adress:  Landsvägen 1443, Alstad 231 95 Trelleborg